วางระบบและออกแบบระบบเครือข่าย

Network Solutions เป็นรูปแบบของระบบ Network แบบต่างๆตั้งแต่ระบบ Network ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

Small Bussiness Network Solutions.
Solution ที่ไม่ต้องการระบบความปลอดภัยมากนัก มีเพียงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต แล้วใช้ Router ในการแชร์อินเตอร์เน็ตให้กับผู้ใช้งานภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ไม่ต้องมีระบบ Server เพื่อใช้ในการแชร์ข้อมูลจากส่วนกลาง ไม่มีระบบการบริหารจัดการหรือป้องกันการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Solutions นี้เหมาะกับใคร เหมาะสำหรับ Home Office สำนักงาน หน่วยงาน องค์กร บริษัท ขนาดเล็ก

Medium Bussiness Network Solutions.
Solutions ที่มีระบบในการบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต ข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายใน และจากภายนอกที่จะเข้ามาโจมตีระบบ ซึ่งมีความซับซ้อนของระบบมากยิ่งขึ้น
โดยเราจะทำการพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และแนะนำ Solution ที่เหมาะสม ปลอดภัย และง่ายต่อการบริหารจัดการ และที่สำคัญคุ้มค่ากับการลงทุน

Solutions นี้เหมาะกับใคร เหมาะสำหรับ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่

บริการของเรา

วางระบบและออกแบบระบบเครือข่าย
เดินสายระบบ Network และระบบไฟฟ้า (Wiring)
ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ทางด้านไอที